RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o składnikach majątku ruchomego

26.03.2012

Informacja o składnikach majątku ruchomego
Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu - prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ PE -3, rok produkcji 1991, oraz prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ MG-3E/A , rok produkcji 1983 zakwalifikowanego do kategorii majątku zbędnego i zużytego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. Z 2010 r. Nr 114, poz. 751), zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce czy darowizny z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych, wynikających z działalności statutowej danej jednostki.

Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z dnia 15-03-2012 r. została powołana Komisja do oceny przydatności do dalszego użytkowania składnika majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu :prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ PE -3, rok produkcji 1991 oraz prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 użytkowanych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu i zakwalifikowała je do kategorii majątku zbędnego i zużytego, zgodnie z §2 ust.2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 maja 2010 ( Dz.U. Nr 114 poz. 761).

W związku z powyższym Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu informuje, że w/w prasowalnice zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Wartość rynkowa została oszacowana na kwotę:

- prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ PE -3, rok produkcji 1991 – 1,500,00 ( tysiąc pięćset zł 00/100)
- prasowalnicy nieckowej elektrycznej typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 – 1000,00 ( tysiąc zł 00/100)

 

Opublikował: dpsrabien dpsrabien
Publikacja dnia: 26.03.2012

Dokument oglądany razy: 3384
« inne aktualności